Bošnjački unitarizam: Otvoreni koncept u bošnjačkom Identitetu

Bošnjački unitarizam je ideja postavljena u zamišljeni okvir bosanskog nacionalnog identiteta, težište stavljajući na jedinstvo i solidarnost unutar bošnjačke zajednice. Ovaj se koncept bazira na modernom pogledu na povijesne i kulturne tradicije Bosne i Hercegovine, posebno naglašavajući pluralizam i inkluzivnost, odnosno direktnom modernom ignoriranju tih vrijednosti, dakle potiskujući ostale identitete kolektova koji obitavaju kao autentični stanovnici BiH. Ključni elementi bošnjačkog unitarizma idejno obuhvataju političku, kulturnu i religijsku harmoniju među stanovnicima BiH, prema viđenju bošnjačkih ideologa, te odbacivanje etničkih ili vjerskih podjela unutar te pluralne zajednice. Dakle, ideja je poništavanja drugih identiteta nauštrb jednoličnog, a u stvarnosti nepostojećeg, bosanskoga.

Jedna od osnovnih karakteristika bošnjačkog unitarizma jeste naglašavanje bosanskog identiteta kao osnovnog, nadmašujući etničke i vjerske podjele unutar tog zamišljenog okvira. Kažem “zamišljenog”, jer u praksi ne postoji ni naznaka mogucnosti ostvarenja. Cak i kod zagovornika bosanskog identiteta, odricanje od elemenata bošnjačkog identiteta ne dolazi u obzir. Bosanski identitet u potpunosti je podudaran s bošnjačkim.

Ovaj pristup promovira ideju da su Bošnjaci, Srbi, Romi, Hrvati, jevreji i svi ostali, prvenstveno Bosanci, bez obzira na njihovu etničku pripadnost ili vjersko opredjeljenje. Također, bošnjački unitarizam se zalaže za demokratske vrijednosti, ljudska prava i građansku participaciju kao ključne elemente izgradnje društva. Uz bitnu napomenu da sve osobenosti prenose od bošnjačkog identiteta.

Kozmopolitizam: Globalna perspektiva na identitet i solidarnost

Kozmopolitizam je filozofski i politički koncept koji naglašava univerzalnu pripadnost čovječanstvu iznad nacionalnih, etničkih ili vjerskih granica. U srži kozmopolitizma leži ideja da su svi ljudi jednaki i da dijele zajedničke moralne obaveze prema globalnoj zajednici. Ovaj koncept promovira ideju otvorenosti, tolerancije i solidarnosti među ljudima širom svijeta.

Kozmopolitizam se često suprotstavlja nacionalizmu i izolacionizmu, te zagovara ideju globalne pravde, mira i saradnje. Ključni elementi kozmopolitizma uključuju poštovanje ljudskih prava, zaštitu okoliša, borbu protiv siromaštva i promociju međukulturnog dijaloga.

Negativne strane unitarizma: zazovi i kritike

Iako bošnjački unitarizam teži ka jedinstvu i solidarnosti unutar željene a zamišljene zajednice, postoje određene negativne strane ovog koncepta koje su predmet kritika i izazova. Prva je što se načelno princip kozmopolitizma ograničava teritorijima države, a dalje se preuzima bošnjačka identifikacija u položaju između srpske iz Srbije i hrvatske it Hrvatske, zanemarujući postojanje srpstva i hrvatsva, s bošnjaštvom u BiH.

Jedna od glavnih kritika je mogućnost da unitarizam može potisnuti različitosti unutar bosanskohercegovačke zajednice, ignorirajući pluralizam i diverzitet. Ovakav pristup može dovesti do marginalizacije manjinskih grupa unutar države i ograničiti slobodu izražavanja različitih identiteta.

Također, negativna strana unitarizma može biti njegova sklonost ka centralizaciji moći i autoritarnim strukturama, što može ugroziti demokratske procese i participaciju ostalih građana. Ovaj centralizirani pristup može ograničiti autonomiju lokalnih zajednica i otežati inkluzivnost i participativno donošenje odluka.

U konačnici, bošnjački unitarizam se suočava sa izazovima u balansiranju između težnje ka jednostranosti i očuvanju pluralizma unutar zajednice. Rješavanje ovih izazova zahtijeva otvoreni dijalog, inkluzivne političke procese i poštovanje različitih identiteta od strane bošnjačke zajednice.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *